Turkama Euroroof H

TURKAMA EUROROOF H

TURKAMA EUROROOF H twarde, hydrofobizowane, niepalne płyty do izolacji termicznej i akustycznej w jednowarstwowych pokryciach dachowych na podłożu metalowym lub betonowym. Lub wierzchniej warstwy w układzie wielowarstwowym z płytami TURKAMA EUROROOF H z wełny na bazie skał bazaltowych o wysokim poziomie izolacji termicznej, skutecznie zabezpieczają od hałasu i szacują się wysoką odpornością na ogień.

Płyty EUROROOF H stosuje się do:

Spodnia warstwa izolacji cieplnej, akustycznej i ogniowej w wielowarstwowych pokryciach dachowych na podłożu metalowym lub betonowym. Do izolacji zadaszeń nienapinanych w zestawie z płytami TURKAMA EUROROOF, TURKAMA EUROROOF B, TURKAMA EUROROOF B SUPER lub jako warstwa pojedyncza w zadaszeniach napinanych. Izolacja cieplna, akustyczna i ogniowa w układzie jednowarstwowym podłóg, stropów międzypiętrowych, poddaszy, stropów nad piwnicami.

Parametry podstawowe:
Gęstość, kg/m2: 110±10
Długość, mm: 1000/1200
Szerokość, mm: 500/600
Grubość, mm: 40-200*
Lambda: 0,037
*W ODSTĘPIE CO 10 MM

Właściwości:

• Skuteczna izolacja termiczna i akustyczna
• Wysoka wytrzymałość na obciążenia eksploatacyjne
• Hydrofobizowane
• Utrzymują kształt i wymiary przez cały okres użytkowania.
• Możliwość zastosowania na różnych podłożach lub stropodachach o konstrukcji żelbetowej lub metalowej
• Niepalne
• Naturalne i przyjazne środowisku